Propozice – Silnice

ČP KYJOV
Na kole regionem Kyjovské Slovácko“
silniční závod s mezinárodní účastí

Závod se koná pod záštitou hejtmana JMK Michala Haška a starosty města Kyjova Františka Lukla

Pořadatel:CK DACOM PHARMA KYJOV,ČSC, MĚSTO KYJOV
Místo a termín: Kyjov ul. Komenského , neděle 17. dubna 2016 od 9.00 hodin./kat.mládeže a žen.

Kyjov ul. Komenského ,neděle 17.dubna 2016 v 14.00 hodin kat.Elite muži

Ředitel závodu: 
Vladimír Hušek, Lidická 1060, Kyjov 697 01, mob: 607 547 937; e-mail : ckkyjov@seznam.cz
Manager závodu: Jakub Kratochvíla Ratíškovice, mob: 606609036 , e-mail: info@ckdacomkyjov.cz
Hlavní rozhodčí: Ondřej Vačkář, tel:  777822527   e-mail: ondra@vackar.cz
Přihlášky : www.cyklovysledky.cz v kopii na ckkyjov@seznam.cz
Prezentace: Sokolovna ul.Komenského Kyjov 17.4.2016 od 7:30 hodin./kategorie.mládeže a žen/  Ukončení výdeje startovních čísel mládeže a žen je 1 hod.před startem jednotlivých kategorií. Startovní čísla pro Čp mládeže a žen, platí ze soboty 16.4.2016 i na neděli 17.4.2016.
Prezentace kat.Elite muži 17.4.2016 v Kyjově ul.Komenského Sokolovna od 10.00-12.00 h.

Startovné: Platba startovného viz .rozpis Český pohár mužů 2016.
Ostatní kategorie přihlášeny do 10.4.2016
žáci 50 Kč, kadeti 80 Kč,
junioři+juniorky+ženy 100 Kč,
Startovné po 10.4.2016 startovné +100,-kč

Podmínka startu: Platná licence pro rok 2016.

Startují: 9:00 junioři 6 okruhů 90 km,
9.05 starší žáci + kadetky 2 okruhy 30 km,
mladší žáci+žačky 1 okruh 15 km,
po dojezdu žáků do cíle.
cca 10.30 Kadeti+juniorky,ženy. 4 okruhy 60 km,
14.00 Muži U 23+Elite 11 okruhů 165 km

Trať závodu: Silniční okruh. Kyjov-Hýsly-Moravany-Kostelec-Kyjov.Délka okruhu je 15 km.

Okruh bude protisměrně uzavřen pro veřejnou dopravu od 9.:00 hodin až do konce závodů.

Start a cíl všech kategorií bude v Kyjově ul.Komenského

Mapa závodu: www.cp2016.ckdacomkyjov.cz

Předpis: Závod se koná podle pravidel cyklistiky, ustanovení rozpisů ČSP mužů a ČSP mládeže a žen pro  rok 2016 a ustanovení tohoto rozpisu.Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích.Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené.

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.

Mechanické vozy: Pořadí bude podle aktuálního pořadí soutěže ČP 2016 při respektování Pravidel ČSC, čl.S0337 a čl.S0414.

Konvojová čísla se budou vydávat v kanceláři závodu 17.4.2016 po předložení platné licence.
Porada: V 8.00 hodin v kanceláři závodu pro ČP mládeže.

V 12.30 hodin v kanceláři závodu pro ČP muží.

Ceny:  ČP.mládeže a žen minimálně 3 závodníci věcné ceny + finanční, ČP muži podle rozpisu této soutěže.

Zdravotní zajištění:  Okresní nemocnice Kyjov.

Různé: Pořadatel nezajišťuje ubytování a stravu!

informace na : www.cp2016.ckdacomkyjov.cz

Parkování na pokyny pořadatelů.

Sprchy: Sokolovna ul.Komenského
WC: Sokolovna ul.Komenského+TOI TOI

Rozpis závodu schválen STK ČSC dne:21.2.2016 – K.Machačný